Mesto na P (79x)

 • Pardubice
 • Partizánske
 • Paríž
 • Petrohrad
 • Pezinok
 • Piešťany
 • Poprad
 • Poľsko
 • Praha
 • Prešov
 • Oglas
 • Prievidza
 • Púchov
 • Patince
 • Petržalka
 • Poltár
 • Palárikovo
 • Petrovce
 • Paris
 • Pavlovce
 • Považská Bystrica
 • portugalsko
 • Peking
 • Petersburg
 • Plzeň
 • Petrovany
 • Pittsburgh
 • Petra
 • Peter
 • Porto
 • Petrovice
 • Pakistan
 • Pieštani
 • Prakovce
 • pata
 • Pompeje
 • Peterburg
 • Philadelphia
 • Párnica
 • Petrová
 • peru
 • Patrik
 • Pastuchov
 • Pittsburg
 • Prostejov
 • Portland
 • PLESIVEC
 • Palermo
 • Pelhřimov
 • Příbram
 • Piskorovce
 • poprat
 • Písek
 • Portorož
 • Pisa
 • Prachatice
 • Prešporok
 • pičín
 • Pernek
 • Přerov
 • Petrov
 • Oglas
 • Prašice
 • Pruske
 • Paraguaj
 • Pliešovce
 • Papradno
 • Papin
 • Pohořelice
 • Podolínec
 • Pre
 • Petro hrad
 • Petrovce nad laborcom
 • Pavlovce nad Uhom
 • Petrová Ves
 • prievizda
 • pistany
 • Petro
 • Pandora
 • Pôtor
 • Pie
 • Grad, Država, Selo online

  Pojednostavljena PDF verzija igre za ispis na kućnom pisaču.

  Ispis i igranje

Riječi prikazane u ovoj listi unijeli su igrači pa ne mora značiti da su ispravne.

Koliko znaš riječi? Testiraj se na QuickWords.net.