Nogometaši na Š

 • Šime Vrsaljko
 • Šuker
 • Šimunić
 • Šimić
 • Šime
 • Šutalo
 • Šarić
 • Šunjić
 • Šaćiri
 • Šimunović
 • Šaša
 • Ševčenko
 • Šokota

Riječi prikazane u ovoj listi unijeli su igrači pa ne mora značiti da su ispravne.