Rijeka na B

 • Bosna
 • Bosut
 • Bednja
 • Buna
 • Bojana
 • Bistra
 • Bistrica
 • Bosančica
 • Brahmaputra
 • Bospor
 • Bijela
 • Bila
 • Bregava
 • Babilon
 • Biđ
 • Bliha
 • Brza
 • Banja
 • Butižnica
 • bura
 • bramaputra
 • Bijela rijeka
 • biostica
 • Bogdanica
 • Baranja
 • Bjelovacka
 • Brka
 • Bela
 • Begej
 • Bol
 • Blinja
 • Bisernica
 • Babina rijeka
 • Bina
 • Bunica
 • Berava
 • Budva
 • Badnja
 • Biokovo
 • Bora
 • Bengal
 • Baba
 • Brana
 • Baška
 • Bregalnica
 • Bug
 • Buga
 • Belaja
 • Bon
 • Buba
 • Boyne
 • Bolta
 • Bana
 • Bjelašnica
 • Bunja
 • bajna
 • Boras
 • Bijeli Nil
 • Brasilia
 • Bjelica
 • Beli drim

Riječi prikazane u ovoj listi unijeli su igrači pa ne mora značiti da su ispravne.